HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ VE SU YAPILARI

Kati Proje

HES projelerinde Enerji Bakanlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü formatına uygunluk olarak optimum tasarımlarla kati projeler hazırlanır. Kati Proje çalışmasında firmamız tarafından verilen hizmetler sırasıyla aşağıda sunulmaktadır.

Saha İncelemesi

Kati Proje çalışmasına başlamadan önce proje yerinde saha incelemesi yapılmaktadır.

Alternatifler ve Revize Fizibilite Çalışması

Saha incelemesini müteakip olarak proje yeri akımları ile proje optimizasyonları yapılarak yatırımcı firmaya proje ile ilgili alternatifler sunulur. Her alternatif için optimum yapı boyutları belirlenerek, güncel Birim Fiyatları ve piyasa Birim Fiyatları’yla yaklaşık maliyet ve buna bağlı olarak ekonomik analiz çalışması yapılmaktadır. Akabinde yatırımcı firma ile yapılacak görüşmeler sonucu, üzerinde karar kılınan alternatif çalışması için detaylı bir fizibilite çalışması yatırımcıya sunulur.

Kati Proje Hazırlanması

Optimizasyon çalışmalarını müteakiben kati proje tamamlanarak DSİ Bölge Müdürlükleri’ne ve Enerji Bakanlığının onayına sunulur.

Proje Takip İşleri

DSİ Bölge Müdürlüğü’ne ve Enerji Bakanlığı’na sunulan Kati Projelerin onay sürecinedeki tüm proje takip işlerinin yapılması.

UYGULAMA PROJESİ

MİRSU Mühendislik olarak biten ve şu anda çalışır halde bulunan Hidroelektrik Enerjisi Santrallerimizdeki tecrübemizi uygulama projelerine aktarmakla fark oluşturmaktan mutluluk duymaktayız. Uygulama projeleri inşaat iş programına uygun olarak, iş programında inşası planlanan yapının projeleri o yapının inşaatına başlanılmadan belirli bir süre önce teslim edilir.