ENDÜSTRİYEL TESİSLER

Ön-Fizibilite

HES projelerinde ön-fizibilite çalışması aşağıdaki amaçlara uygun olarak hazırlanır.

 • DSİ Tablo-2 ve Tablo-7 projelerine müracaatlarında istenen Ek-3A formatında ön-fizibilite çalışmasının yapılması.
 • Lisanlı HES projelerinin devrinde veya kredilendirilmesinde kredi kuruluşları ve yatırımcı firmaların incelemesi ve doğru bir yatırım kararının verilebilmesi için ön-fizibilite çalışmasının yapılması.

Fizibilite

HES projelerinde fizibilite çalışması Su Kullanım Anlaşması için DSİ tarafından istenen Ek-3 formatına uygun fizibilite raporları hazırlanır. Fizibilite raporunun hazırlanması sırasında MİRSU tarafından yapılan işlerin detayı aşağıda sunulmuştur.

 • Proje yerinde saha incelemesi yapılması.
 • Hidroloji çalışması güncel verilerle revizyonu yapılması.
 • Taşkın çalışması revizyonu yapılması.
 • Yapıların boyutlandırılmasında proje yeri akımları kullanılarak optimizasyon yapılması.
 • Kanal/Tünel optimizasyonu proje yeri akımları kullanılarak eğim optimizasyonu yapılması.
 • Kanal/Tünel için optimum b/h oranı optimizasyonu yapılması.
 • İşletme çalışması, güncel yılın PMUM değerleri baz alınarak yapılması.
 • Keşifler detaylı çizimler üzerinden DSİ güncel yılı birim fiyatlarının yanı sıra piyasa birim fiyatlarıyla da hesaplanması.

Müşavirlik

Proje Müşavirlik Hizmeti

 • Proje yerinde incelemelerde bulunarak projeye en uygun formülasyonun geliştirilmesi.
 • Kati projelerin incelenerek overdizayn yapıların tasarımının önlenmesi.
 • Kati proje hesaplarının kontrolünün yapılması.
 • Uygulama projelerinin kontrolünün yapılması.
 • Elektro Mekanik Ekipmanın yurtdışından tedariği ve gümrük işlemlerinin takibi.

İnşaat İmalat İşleri Müşavirlik Hizmeti

 • İnşaat, mekanik ve elektrik şartnamelerinin hazırlanması.
 • Proje keşif dosyalarının oluşturularak yaklaşık kesin maliyetin hesaplanması.
 • Uygun taşeron firmanın bulunması ve detaylı iş programları ile birlikte sözleşme dosyasının oluşturulması.
 • Proje yerinde yapılan imalatların projeye uygunluğunun kontrolünün sağlanması.
 • Elektromekanik Ekipman montaj İşlerinin kontrolünün yapılması.
 • Mekanik kapak, cebri boru, vinç imalat işlerinin kontrolü.
 • Elektrik imalat işlerinin kontrolü.
 • Santral binasının devreye alınarak sorunsuz bir şekilde çalışmasının sağlanması.